CAMARA, Assa. Operační výzkum v oblastech recyklace odpadů [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67189. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Martin Pavlas.
Uložit do Citace PRO