NAVRÁTIL, Marek. Konstrukční návrh dvoukuličkového simulátoru kontaktu [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67201. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Košťál.
Uložit do Citace PRO