KOŠTUR, Petr. Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67207. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Eva Michalíková.
Uložit do Citace PRO