DVOŘÁKOVÁ, Kateřina. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67213. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Kateřina Fojtů.

Uložit do Citace PRO