LEICHMANOVÁ, Iveta. Volba optimální právní formy podnikání [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67218. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Karel Brychta.
Uložit do Citace PRO