VAŠKOVÁ, Helena. Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67227. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Karel Doubravský.
Uložit do Citace PRO