HANUSKA, Ján. Návrh zásobníku s posuvem a orientací polotovaru [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6723. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Miloš Synek.

Uložit do Citace PRO