CZIPSZER, Jiří. Řízení vrtačky - inovace laboratorních úloh [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67239. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Václav Kaczmarczyk.
Uložit do Citace PRO