SKÁCEL, Jakub. Standardizace procesu nakupování [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6724. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav metrologie a zkušebnictví. Vedoucí práce Alois Fiala.

Uložit do Citace PRO