MALÝ, Aleš. Využití metodiky projektového managementu pro vytvoření návrhu na zavedení výroby [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67258. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Lenka Smolíková.
Uložit do Citace PRO