BOCÁKOVÁ, Michaela. Vykazování zaměstnaneckých benefitů dle standardu IAS 19 a české účetní legislativy [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67285. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Zuzana Křížová.
Uložit do Citace PRO