JEDLIČKOVÁ, Marie. Návrh modelu Balanced Scorecard jako nástroje hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67296. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO