DAVIDOVÁ, Petra. Návrh komunikačního mixu vybraného podniku [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67305. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce František Milichovský.

Uložit do Citace PRO