HOLICKÝ, Filip. Návrhy na zlepšení služeb hotelu Kozák [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67325. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Luděk Mikulec.
Uložit do Citace PRO