INGR, Josef. Opatření ECB a ČNB v rámci finanční krize a jejich dopad na vybrané banky [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67327. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Roman Ptáček.

Uložit do Citace PRO