OBERTÍKOVÁ, Sandra. Zdanění příjmů rezidentů Evropské unie ze závislé činnosti v České republice [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67331. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Karel Brychta.
Uložit do Citace PRO