KŘENKOVÁ, Vendula. Změna konsolidované účetní závěrky v důsledku změny velikosti podílu ve společnosti [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67334. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jaroslava Rajchlová.
Uložit do Citace PRO