MAREŠ, Karel. Návrh marketingové strategie služby sKým.cz [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67338. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vladimír Chalupský.
Uložit do Citace PRO