KRATOCHVILOVÁ, Lenka. Analýza firmy pomocí vybraných metod [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6736. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO