DOUBRAVA, Marek. Struktura a vlastnosti povlaků připravovaných PVD technologií [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67369. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Ladislav Čelko.
Uložit do Citace PRO