KŘIVSKÝ, Josef. Bezpečnostní protikolizní systém pro mobilní roboty [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67402. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Aleš Jelínek.
Uložit do Citace PRO