JEŠUTA, Jiří. Pásový dopravník pro křemenný písek [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6741. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Přemysl Pokorný.

Uložit do Citace PRO