KOHOUT, Matěj. Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67415. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Anna Fedorová.

Uložit do Citace PRO