LANGER, Lukáš. Modelování Lithium Iontových akumulátorů pomocí ECM [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67426. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Petr Vyroubal.
Uložit do Citace PRO