JAROŠ, Jakub. Zhodnocení finanční situace vybrané firmy [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67458. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Veronika Novotná.

Uložit do Citace PRO