POKORNÁ, Kateřina. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67465. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.

Uložit do Citace PRO