NOVÁK, Michal. Hodnocení výkonnosti společnosti Rodinný pivovar BERNARD a.s [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67469. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO