VITÁSEK, Ladislav. Mechanické vlastnosti Al slitiny připravené pomocí procesu SLM [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67482. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Libor Pantělejev.

Uložit do Citace PRO