MACHÁČ, Milan. In-situ analýza složení záporné elektrody olověných sekundárních článků s využití rentgenového difraktometru [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67488. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Ladislav Chladil.
Uložit do Citace PRO