ŠIMON, Vojtěch. Spolehlivost pájených spojů LED panelů [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67489. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Starý.
Uložit do Citace PRO