JAROŠ, Tomáš. Vývoj automatického analyzátoru vzorků uhlíku a síry ACS 820 [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67493. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Helena Polsterová.
Uložit do Citace PRO