VAŠÁKOVÁ, Kristýna. Analýza poškození rotoru ventilátoru [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67499. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Libor Pantělejev.
Uložit do Citace PRO