HRIADEĽ, Ondřej. Návrh počítačové sítě pro kanceláře technické podpory [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67513. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Viktor Ondrák.
Uložit do Citace PRO