KOLNÍKOVÁ, Eliška. Historie výroby slitin železa na Českomoravské vysočině [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6752. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Šenberger.
Uložit do Citace PRO