HRNČÍŘOVÁ, Barbora. Zhodnocení finanční situace SAINT GOBAIN ADFORS CZ, s. r. o. a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67522. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Marek Zinecker.
Uložit do Citace PRO