POSPÍŠIL, Jan. Bezdrátový senzor využívající LoRA technologii [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67530. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce David Troják.
Uložit do Citace PRO