KMEŤ, Lenka. Mapování a zlepšení logistického i informačního toku ve firmě ZEBR s.r.o [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67536. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Špinka.
Uložit do Citace PRO