BÍLEK, Vlastimil. Alkalicky aktivované systémy [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67539. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Petr Ptáček.
Uložit do Citace PRO