JUDAS, Jakub. Únavové charakteristiky kompozitů s kovovu matricí (MMC) [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67560. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Josef Zapletal.
Uložit do Citace PRO