KÖNIG, Petr. Realizace laboratorní úlohy se systémem ZigBee [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67562. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Miloš.
Uložit do Citace PRO