ONDRÁŠ, Michal. Návrh nízkošumového lineárního laboratorního zdroje [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67563. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zdeněk Roubal.

Uložit do Citace PRO