BOGDAN, Miloš. Numerická analýza interakce dvojčat s precipitáty v hořčíkových slitinách [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67568. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Filip Šiška.
Uložit do Citace PRO