SUDEKOVÁ, Petra. Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67588. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Helena Musilová.
Uložit do Citace PRO