PÁLENÍKOVÁ FIALOVÁ, Kateřina. Tvorba vzdělávacího projektu financovaného ze strukturálních fondů EU [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67597. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Pavel Juřica.
Uložit do Citace PRO