HUBÁČEK, Petr. Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67599. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Pavel Svirák.
Uložit do Citace PRO