KUČEROVÁ, Simona. Energetické využití slunečního záření v Jihomoravském kraji , posouzení vlivů na životní prostředí [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6760. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Josef Kotlík.
Uložit do Citace PRO