HOFMAN, Ondřej. Daň z příjmů právnických osob a analýza daňových a nedaňových nákladů [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67622. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Karel Brychta.
Uložit do Citace PRO