KUPKA, Petr. Snímání obrazu s vysokým dynamickým rozsahem [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67627. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Martin Slanina.
Uložit do Citace PRO