MATĚJKA, Vojtěch. Nízkofrekvenční výkonové zesilovače [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67628. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Miroslav Patočka.
Uložit do Citace PRO