ŠČEPKA, Ondrej. Problematika revize elektrického stroje se sběracím ústrojím, včetně doplňkového zařízení [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67633. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce František Veselka.
Uložit do Citace PRO